provoz školní zahrady

Odloučené pracoviště mateřská škola Mjr.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Provozní řád pro využívání školní zahrady a dopravního hřiště                                 Mateřské školy Mjr.Nováka 30,  Ostrava-Hrabůvka

1. Dětské hřiště je určeno pouze pro děti od 2,5 let do 10 let v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Osoby starší 10 let nesmí využívat herní prvky.

2. Uživatelé dětského hřiště jsou povinni respektovat pokyny správce školní zahrady.

3. Veškerou činnost, kterou návštěvníci provozují v areálu dětského hřiště, provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele a majitele objektu!

4. V areálu dětského hřiště je zakázána konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek. Taktéž je zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm. Zákaz nošení ostrých předmětů a skleněných lahví do prostoru školní zahrady.

5. V areálu jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek. Psy, kočky a další domácí zvířata, která by mohla znečistit hrací plochy, není dovoleno do prostoru zahrady vodit.

6. Herní prvky na školní zahradě z důvodu bezpečnosti se nesmějí používat, jestliže jsou herní prvky kluzké, namrzlé neb přehřáté stejně jako kluzký nebo namrzlý terén.

7. Zákaz jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech.

8. Vstup na dětské hřiště je povolen pouze určeným otevřeným hlavním vchodem nikoliv přes plot.

9. Návštěvníkům je dovoleno pouze využívat prostor zahrady, do jiných prostor MŠ           je vstup zakázán.

10. Majetek a vybavení zahrady nesmí být poškozováno, zjištěné závady se oznamují správci.

11. Provozovatel neručí za ztráty osobních věcí a peněz.

12. Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu je pověřen správce školní zahrady ve spolupráci s Městskou policí Ostrava.

 

Porušení provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu zahrady.