III. Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

24.01.2018 11:08

Zveme Vás na setkání s Mgr. Vlastou Koppovou, elementaristkou ZŠ MUDr. Emílie Lukášové v rámci projektu "Šablony 2017-2019"

Téma: "Školní připravenost a zralost dítěte"

Termín: 6. února 2018 v 15:30 hodin 

Program:

  • Informace o platné legislativě k povinné školní docházce
  • Posouzení školní zralosti
  • Zápis do 1. ročníku ZŠ
  • Odklad povinné školní docházky
  • Příprava na povinnou školní docházku v rodině dítěte

—————

Zpět