IV. Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

28.02.2018 13:59

Zveme rodiče na setkání s Mgr. Silvií Pidrovou, elementariskou ZŠ MUDr. Emílie Lukášové, v rámci projektu "Šablony 2017 - 2019"

Téma: Těšíme se do školy

Termín: 7. března 2018 v 15.30 hod

Místo: MŠ Mjr. Nováka 30, třída "Bob a Bobek"

Program:

  • Den otevřených dveří v MŠ
  • Co si vezmu k zápisu
  • Jak to probíhá u zápisu
  • Co mají děti umět
  • Odklad a dodatečný odklad
  • První týden ve škole
  • Jak to probíhá u nás (známkování, domácí úkoly, vybavení tříd, mwebové stránky, email, školní družina, školní jídelna, zájmové aktivity)

—————

Zpět