Návštěva Divadla loutek v Ostravě

26.09.2013 22:11

V pátek dne 4. října 2013  pojedou děti ze třídy U Budulínka a ze všech logopedických tříd  do Divadla loutek v Ostravě na divadelní představení "Kocour Modroočko". Plavání dětí z logopedických tříd zůstává, pouze  lekce začíná již v 8.00 hodin. Je nutné, aby všechny děti z logopedických tříd byly v MŠ v tento den do 7.00 hodin.  Do Divadla loutek odjíždíme  dvěma autobusy v 9.30 hodin. Divadlo je pro děti zdarma! Vstupenky jsme obdrželi jako sponzorský dar!!! Rodiče budou platit pouze jízdné za autobus. Bližší informace jsou uvedeny v šatnách výše uvedených tříd.

Bc. Miroslava Havrincová

—————

Zpět