Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017

24.05.2017 13:45

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí ředitelkou školy, jsou přijaté děti uvedeny pod registračním číslem. Toto oznámení je vyvěšeno od 25.5.2017 na veřejně přístupném místě v budově mateřšké školy po dobu 15 dnů.

Informační schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se koná dne 6.6.2017 v 15hod ve třídě "U krtečka".

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017


—————

Zpět