Šmigrustová inspirace

06.04.2012 13:20

Pro naše děti jsme připravili ve školní kuchyni Velikonoční beránky na výstavku a paní kuchařky upekly Velikonoční věnec s čokoládovými vajíčky na svačinku.

—————

Zpět