Značení alergenů

24.10.2014 08:32

-  Alergeny                                                                                                         

Nař.EP a Rady (EU) č. 1169/2011, ze dne 25. října 2011, o poskytování informací  o potravinách spotřebitelům, jsou vyvěšeny na všech nástěnkách u jídelníčků číselné seznamy alergenů.

 S účinností od 13.12.2014                                                     


Povinnost značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, prodejen, pekáren atd.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konktrétního školního zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenních složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen "jasně a zřetelně označit" , lze obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna.

Školní jídelna je povinna označit výrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.   Nelze při výrobě přesnídávek, obědů a svačinek věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových pořadavků. Nelze tedy spojovat školní straovávání s dietním stravováním s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.


—————

Zpět