Dotace

*Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy k zajištění ochrany zahrady a bezpečného užívání hracích prvků pro veřejnost.
 Z poskytnutých dotacích byl zajištěn 
-správce školní zahrady a dopravního hřiště v období duben - říjen 2016
-výměna písku na všech pískovištích školní zahrady
 
*Projekt "Školka v pohybu" je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy 
-realizace leden - říjen 2016
 
Školní rok 2016-2017
* Projekt "Zábavný klub pro nejmenší děti" je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
- realizace projektu únor - červen 2017
- cíl projektu - vytvoření pozitivního vztahu dětí a rodičů k prostředí mateřské školy. Podpora adaptace dětí v předškolním zařízení. 
 
Školní rok 2017-2018
 
Zapojení do pojektu Šablony 2017-2019 
CZ.02.3.X/0.0.0/16_022/00004636
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora škol formou projetků zjednodušeného vykazování