Historie

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1972. Provoz mateřské školy probíhal od počátku ve dvou pavilonech. Byla zajišťována péče  pro děti od 3 do 6 až 7 let v šesti třídách.

Součástí byla kuchyň a prádelna. Od roku 1989 byly v mateřské škole postupně zřizovány speciální logopedické třídy.

Od 1. ledna 2003 se stala naše mateřská škola součástí Základní školy Mjr. Nováka 34, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod  Ostrava – Jih, Horní 3.

K 31. srpna 2008 byla Základní škola Mjr. Nováka 34 zrušena a naše mateřská škola se od  1. září 2008 stala součástí Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové, Klegova 29, příspěvkové organizace. Jsme jejím odloučeným pracovištěm.

 

Budova MŠ na ulici Mjr. Nováka 30                                                                                                                                              Jsme odloučeným pracovištěm Základní a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
 
Budova ZŠ MUDr. Emílie Lukášové (na ulici Klegova 29)