Současnost

V současné době má naše mateřská škola 3 standardní třídy a 3 speciální logopedické třídy.

Kapacita školy je 124 dětí.

V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovníků, 3 zaměstnanci kuchyně a 3 správní pracovníci.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Filozofií naší školy je naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život podle jejích možností, zájmů a potřeb a rozvíjet péči o děti s nesprávnou výslovností.

Naším záměrem je rozvíjet dítě po všech stránkách na základě jeho osobnostních předpokladů, aby získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život i vzdělávání.

Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm základní školy MUDr. Emílie Lukášové, se kterou úzce spolupracujeme. Děti chceme v rámci jejich možností a individuálních předpokladů na základní školu co nejlépe připravit, aby se na školu těšily.

 

Specializace mateřské školy

Naší specializací je zaměření na logopedii, které se stále ve prospěch našich dětí věnujeme.

V logopedických třídách je denně zajišťováná individuální logopedická péče.