Informace k začátku školního roku

28.08.2017 12:48

Rekonstrukce sociálního zařízení třídy Ferda a Rákosníček není dokončena. Stavební firma nedodržela termín předání stavby. Z tohoto důvodu od 4.9.2017 nebudou tyto třídy v provozu.

Děti ze třídy Ferda budou ve třídě Karkulka a děti ze třídy Rákosníček budou ve třídě Budulínek.

Prosíme rodiče o zvážení docházky dítěte do MŠ od 4.9.2017 do 8.9.2017. Toto omezení se NETÝKÁ předškolních dětí, které mají povinnou předškolní docházku.

Další informace o průběhu rekonstrukce a následného uvedení do běžného provozu MŠ Vám ihned poskytneme.—————

Zpět