Plavání dětí ze třídy U Buddulínka, únor-duben2014

17.01.2014 10:42

Vážení rodiče,

pouze připomínáme, že od 5. února do 16. dubna 2014 probíhá plavecký kurz pro děti ze třídy U Budulínka, vždy ve středu dopoledne od 8.45-9.30 hodin.

Všechny podrobné informace Vám byly sděleny s dostatečným časovým  předstihem a byly umístěny v šatně třídy.

—————

Zpět