Standardní

U Karkulky

Do třídy U Karkulky docházejí mladší děti. Protože dětem je blízký svět pohádek, vítá je ve třídě s veselým úsměvem  právě Karkulka. Malé děti mají rády hudbu a pobyb, proto je třída  hudebně zaměřená.

Děti učí:

Šárka Ivanovová

Veronika Neumannová

 

—————

U Ferdy mravence

Do třídy U Ferdy mravence jsou zařazeny mladší děti. V mateřské škole si  děti  nejen hrají, ale prostřednictvím her a zajímavých činností se učí mnoho nových věcí. Podle příkladu Ferdy mravence se snaží být pracovité, pořádné a pilné. Vzhledem k věku dětí  je třída hudebně zaměřená.

O děti se starají:

     Martina Sosnová
     Simona Výšková

               

 

—————

U Budulínka

Do třídy U Budulínka chodí všechny předškolní děti. Podle vzoru Budulínka již vědí, co je správné a co ne a na jeho příkladu se snaží být chytré, aby byly připravené nejen na školu, ale  i na budoucí život.  Vzhledem k předškolnímu věku dětí je třída výtvarně zaměřená.

Děti učí:

 Hana Hagaterová, zást. řed. ZŠ pro předš. vzdělávání
 Naděžda Demková 
 
Školní asistent - Jarmila Vaňková
    

—————